• Godziny pracy: pon. - pt. 9:00 -17:00
  • 22 208-19-31

Kontakt

22 208-19-31
info@cashalot.pl
Cashalot Sp. z o.o.
Siedziba Firmy: Al. Jerozolimskie 123A;
02-017 Warszawa

Informacje:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000609073 NIP: 522-30-58-683; REGON: 364053649 Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł, opłacony w całości.

Cashalot Sp. z o.o. - konta do rejestracji i spłaty pożyczki:

49 2490 0005 0000 4600 4997 1034 Alior Bank / T-mobile / Bank BPH
34 1140 1010 0000 4977 0200 1001 mBank / Orange finanse

VIA SMS Group - produkty finansowe

VIA SMS Group - rozwiązania globalne